งานแถลงผล DNA
ณ.บ้านเสานัก ลำปาง
การรีดและเก็บน้ำเชื้อ
พ่อพันธุ์ม้าไทย
แถลงผล DNA
รร.อริยศรม สุขุมวิท1
ค่ายเยาวชน
รร.นานาชาติ บางกอกพัฒนา
งานวันเด็ก 2561
ณ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง